Ons Storie

PE Hoogland is deel van die NG Kerk – www.ngkerk.org.za.

Ons het in 1972 van die NG Kerk Walmer afgestig. Lees meer oor Hoogland se geskiedenis. God het vir PE Hoogland oor meer as vier dekades getrou gelei. Ons besef al hoe meer ons afhanklikheid van Hom vir die toekoms. Ons is bewus van hoe die Here ons roep en toerus om kerk te wees vir ons tyd en gemeenskap.

 

Ons storie