Visie en Waardes

Ons doel is om God se roeping uit te leef, terwyl ons groei in geloof en toegerus word om ‘n verskil in ons leefwêreld te maak.

Visie
PE Hoogland is ‘n gemeenskap waar geloof deur liefde tot dade oorgaan (Galasïers 5:6).

Waardes

In die lig van God se visie vir ons, streef ons na die uitleef van die volgende waardes:

  • Liefde – Om God en ons naaste met alles wat ons is lief te hê.
  • Integriteit – Om te alle tye geloofwaardig en getrou aan ons roeping te leef.
  • Eenheid – Om te midde van ons verskeidenheid ons eenheid in Christus te vier.
  • Rentmeesterskap – Om rekenskap te gee van die tyd, geld en gawes wat God aan ons gee.
  • Deursigtigheid – Om oop en verantwoordbaar saam te werk aan God se roeping vir PE Hoogland.
Visie&WaardesRentmeesterskapLiefde Integriteit EinheidDeursigtigheid