Die kerkraad het vir ds Pieter Nel beroep en hy is op 12 November bevestig. Ons wens hom en sy gesin die seën van die Here toe op sy bediening.