Leef

Iemand het eenkeer gesê: “Getuig te alle tye, en slegs as dit nodig is, gebruik woorde.” Ons glo dat die Here ons roep om deur liefde, geregtigheid, vrede en vreugde ons geloof te leef. Elkeen word uitgenooi om hierdie roeping uit te leef, waar ons ookal daagliks leef en beweeg. Dit behels nie net ons gewone lewens tuis, by die werk en tussen vriende nie, maar ook ons betrokkenheid by gelowiges wat deur PE Hoogland gestuur en ondersteun word. Ons ondersteun die volgende  persone en organisasies in hul getuieniswerk.

Verander lewens oor grense heen

Raak betrokke by ons korttermyn uitreike via Veritas College International in Egipte. Ons ondersteuning aan hulle is direk verantwoordelik vir die plant van kerke in geslote Moslemlande. Veritas verskaf leier- en dissipelskapopleiding wat gelowiges toerus om die Bybel reg te interpreteer en nuwe kerke te vestig. Lees meer oor Veritas se unieke wêreldwye benadering by www.veritascollege.org

Geloofsgelofte-offers

Hoogland ondersteun twee sendelinge: Martin de Lange (OM) en Alistair Jolley. Lees meer oor hulle bedieninge hieronder. Vind hier meer inligting oor ons Geloofsgelofte-offerprojek en hoe jy hierdie sendelinge kan ondersteun.

Alistair Jolley – SIM (Serving in Mission)

Ons ondersteun Alistair Jolley as SIM-sendeling wat onder plaaslike Moslems werk. Hy het ‘n ongelooflike liefde vir die Moslems wat duidelik sigbaar is in sy bediening. Alistair is vir jare deel van die PE Hoogland-familie. Lees meer oor SIM se aktiwiteite by www.sim.org.za

Martin de Lange – OM (Operation Mobilisation)

PE Hoogland ondersteun Martin en Petro de Lange wat as sendelinge met groot vrug onder die Turke werk in Frankryk. Frankryk het ‘n Turkse gemeenskap van sowat 800 000 mense. Lees meer oor OM se aktiwiteite wêreldwyd by www.om.org

Eluthandweni Support and Information Centre

PE Hoogland maak ‘n tasbare verskil in die lewens van mense in nood in die Motherwell omgewing buite Port Elizabeth.  Tuisversorgers word by die Eluthandweni sentrum opgelei om siek mense in die gemeenskap te versorg. Ons ondersteun die sentrum via the Nightingale Trust. Lees meer oor hierdie projek by www.nightingaletrust.org.za

Chinese Gemeente

PE Hoogland huisves een van twee Chinese gemeentes in ons stad. Hulle kom op Sondagmiddae in ons saal bymekaar.  Pastoor Benjamin To, ‘n sendeling uit China, is die leraar wat ook nou ‘n gemeente in Uitenhage geplant het.

IMG_1303 copyIMG_8168 copyIMG_2892 copy