Dankoffers

Ons moedig lidmate aan om deel te wees van die bediening en die uitleef van ons visie deur die gee van gereelde dankoffers. Dit kan op die volgende maniere gedoen word:

  • SnapScan – Maak jou bydrae deur middel van SnapScan. Dit is gratis, veilig en betroubaar. Om meer uit te vind oor hoe om SnapScan af te laai en te gebruik, kan jy hier verder lees.
  • Elektroniese betalings (EFT) met jou van en voorletters as verwysing. Bankbesonderhede is: NG Kerk PE Hoogland, ABSA tjekrekeningnommer 1400149980, takkode 632005
  • Debietorder – Voltooi ‘n Debietordervorm en stuur dit na Saretta Dawson by saretta@pehoogland.co.za
  • Koevert – Koeverte is beskikbaar in die brosjurevakkies by die kerk se hoofingange. Plaas dit in die kollektebordjies tydens eredienste.
  • Erflatings – Ons is dankbaar vir erflatings wat aan PE Hoogland bemaak word. Kontak Saretta Dawson hieroor by saretta@pehoogland.co.za
Dankoffers